אייל גולן בלעדייך Eyal Golan

  • נוסף לפני 6 שנהשניות לפני קטגוריה אייל גולן

    אייל גולן עם הלהיט "בלעדייך"nnהצטרפו לעמוד הרשמי של אייל גולן בפייסבוק: facebook.com/eyalgolanofficialnnמילים: זאב נחמהnלחן: זאב נחמה ותמיר קלי

    ...

    אייל גולן עם הלהיט "בלעדייך"nnהצטרפו לעמוד הרשמי של אייל גולן בפייסבוק: facebook.com/eyalgolanofficialnnמילים: זאב נחמהnלחן: זאב נחמה ותמיר קליסקיnnרק פתחי ליבך לאהבהnאני עלייך רק חושבnלך כתבתי את המנגינהnבקצב פעימות הלבnולא אוכל לחיות יותר מיוםnאת כמו חלוםnnרק פתחי ליבך לאהבה nשזרתי זר של שושניםnקבלי אותי לעוד שעה טובהnאולי נחייה יחדיו שניםnכי לא אוכל לחיות יותר מיוםnאת כמו חלוםnnבלעדייךnבחוץ אפור והחדר קרnוזה כואבnבלעדייך זה לא אותו עולם יפהnוהכל הופך להיות יותר קשהnכי בלעדייךnהמחשבות נטולות תקווהnאז לא חושבnבלעדייך יותר קשה המחשבהnשאותך אולי אחד אחר אוהבnnרק פתחי ליבך לאהבהnאת ספינתי אקרא בשמךnמוכן הכל לתת לך אהובהnאם רק תתני מעט ממךnואז אוכל לחיות יותר מיוםnאת כמו חלוםnnרק פתחי ליבך לאהבהnומסביב הכל יפרחnמלאכים על נבל יפרטוnכי אני אוהב אותךnרק בשבילך אחיה יותר מיוםnאת כמו חלוםnnבלעדייךnבחוץ אפור והחדר קרnוזה צורבnבלעדייך זה לא אותו עולם יפהnוהכל הופך להיות יותר קשהnכי בלעדייךnהמחשבות נטולות תקווהnאז לא חושבnבלעדייך יותר קשה המחשבהnשאותך אולי אחד אחר אוהב

הצג יותר הצג פחות