כוורת - הפסנתר

tv2israel

7 שנה שניות לפני

  • לרכישת המארז :nmusic.nmcunited.co.il/disc.php?ID=118nnמתןך המארז : "כוורת בקופסא" , CD 6 - כוורת בעבודהnnמילים: יוני רכטר, אלון אולארצ'יקnלחן: יוני רכטרnnבתקופת "צפוף באוזן "נקבעו בהצבעה החלטות הרות גורל, כגון איזה שיר ייכנס לאלבום ומי ישיר אותו.שיר זה הוא דוגמה כואבת במיוחד. יוני ה"מאסטרו " ואלון "התלמיד" התיישבו זה לצד זה, ליד הפסנתר, והציגו את השיר לפני יתר החברים. בסופו של דבר, השיר נפל בהצבעה, שלא בצדק. לימים הופיע הלחן עם טקסט שונה באלבום הסולו הראשון של גידי בשם "שיר התעוררות". nnיוני ואלון:nהפסנתר הוא מכשיר פופולאריnבשחור ולבןnמשתמשים בו שכנים שרוצים להתאיםnלמוזיקהnבמקלדת יש שבע אוקטבותnלא נחוץ לי יותרnכשאני מנגן האולם מתרוקןnיוני:nכי לך אני שרnלעולם לא אבין אותךnיפתי...nאלון:nמאסטרו חזור לנושאnיוני:nכשהיד הימנית מנגנתnיוני ואלון:nהשמאלית מלווהnאם אחת תזייף השנייה תתערבnלטובתהnיש צלילים שבאים פעמייםnבאותה מנגינהnרה מי פה, פה סול לה, אבל היא בשלהnיוני:nאתן לך את כל השירים שאהבת איתיnיונתי...nאלון:nתשמע נא לי פרופסורnדבר כבר לנושאnיוני:nכמה סבלתי להיות שלך תמידnמתעורר לבד לא מרוכזnישן לבד...nאלון )במקביל ליוני(:nמה לעשות עם מאסטרו כמוהוnשהוא תמיד מדבר על אהבהnתתעורר תתרכזnפרופסור אולי תנגןnיוני ואלון:nמקובל לעצום ת'עינייםnבשירים עצוביםnלהתנועע קלות ולחשוב על צרותnרומנטיקה...nרוק'נרול זה ניגון פרובינציאליnאבל לא בשביליnכי אני מתעניין בטהובן ושופןnוכאן נסיים רק לפני זה נזכיר לכםnלהתאמןnמי שמנגן לעולם לא מזדקןn86

    Category : כוורת

arrow_drop_up