• נוסף לפני 6 שנהשניות לפני קטגוריה כוורת

  לרכישת האלבום "פוגי בפיתה" : music.nmcunited.co.il/disc.php?ID=198nפוגי בפיתה (1974)nמילים: יחיאל מוהרnלחן: דובי זלצרnיודע חקלאי פיקח, nוהוא הנ

  ...

  לרכישת האלבום "פוגי בפיתה" : music.nmcunited.co.il/disc.php?ID=198nפוגי בפיתה (1974)nמילים: יחיאל מוהרnלחן: דובי זלצרnיודע חקלאי פיקח, nוהוא הנחיל זאת לצבא, nשאת הזן יש לשבח, nולהיטיב בהרכבה.

  n(היטיב בהרכבה) nnהוחלט ונלקחה שיבולת, nהירכיבוה - חרבות, nחמרה, חמרה המערבולת, nיצא הנח"ל לשדות.

  n(הנח"ל לשדות) nnהורה כרוב והורה תרד, nעגבניה עלי כידון! nהורה נח"ל מסחררת nהורה חסה, הורה צנון! nהורה טנק רתום לפרד, nהורה סיירי התות, nהורה נח"ל מסחררת, nהורה האחזות.

  nnיקום חייל למשך זרע, nוחקלאי יקלע אל בול.

  nיש נח"ל שיודע הרה nלזרום כדי לתת יבול.

  n(כדי לתת יבול) nnזה פרושו של משק עזר, nככה ייכתב בדו"ח.

  nכל השקאה של צנון וגזר nהיא השקעה לזמן ארוך.

  n(רק אל תעשה לי ברוך) nnהורה כרוב והורה תרד...

  nnכאן שיבולים עומדות במתח, nכל עץ זקוף כמו חייל.

  nוהתמצאות יפה בשטח nיוכיחו ערוגות בצל.

  n(יוכיח הבצל) nnראשי כרובים עומדים אין רחש, nזבוב על אף אין מגרש, nכאן בשורות עובר מין לחש nההאחזות חמש חמש.

  n(יוכיח החמש) nnהורה כרוב והורה תרד...

הצג יותר הצג פחות