שרית חדד - מלך הרחוב - Sarit Hadad - Melech Arechov

tv2israel

7 שנה שניות לפני

  • מילים: דוד זיגמןnלחן: שמעון בוסקילהnnמילים:nאני רוצה להיות כנה nעשית לי פדיחות בשכונה nסיפרת לשכנים רק סיפורים nהרסת לי את החיים nnאז אל תגיד לי מצטער nאת הסליחות תשאיר ליום אחר nואם נוריד ממך את ת'מסכה nנחשוף את האמת שלך nnעד מתי תמשיך לחשוב nשאתה מלך הרחוב nואם תראה אותי מולך nתעבור גם מדרכה nnואם אתה לא מתבלבל nלשבת כל היום ולרכל nאתה לא חבר ולא ידיד שלי nבקיצור אתה לא בשבילי nnחבל על כל הדיבורים nאתה כזה אלוף בסיפורים nואם חיפשת אהבה שונה nאז תנסה את השכנה nnעד מתי תמשיך לחשוב..

    Category : שרית חדד

arrow_drop_up