שרית חדד - כמעט הולכת - Sarit Hadad - Kimat Olechet

 • נוסף לפני 6 שנהשניות לפני קטגוריה שרית חדד

  מילים ולחן: קובי אוזnnמילים:nאתה לא מקשיב, nאתה לא מגיב, nאתה לא חביב, nאתה אפילו לא מגניב.

  nnמשחק אותה אדיש, nכאילו לא מרגיש, nאלי שום דבר.

  ואתה האיש nואני מה

  ...

  מילים ולחן: קובי אוזnnמילים:nאתה לא מקשיב, nאתה לא מגיב, nאתה לא חביב, nאתה אפילו לא מגניב.

  nnמשחק אותה אדיש, nכאילו לא מרגיש, nאלי שום דבר.

  ואתה האיש nואני מה שנשאר.

  nnכמעט הולכת, nאני כמעט הולכת.

  nתגיד מילה nונחזור להתחלה.

  nכמעט הולכת, nאבל נשארת, nאם אני אלך עכשיו, nאז מי יאהב אותך.

  nnאתה לא מבין, nאתה לא אמין, nפה זה לא צבא nואתה אפילו לא קצין.

  nnמשחק אותה קריר, nמחומר לא שביר, nולא רך בכלל.

  אני לך אויר, nאתה מפסיד וזה חבל.

  nnכמעט הולכת...

הצג יותר הצג פחות