עפרה חזה - בכרם תימן [אל תפחדי תמר]

  • נוסף לפני 6 שנהשניות לפני קטגוריה עפרה חזה

    מילים: נתן אלתרמןnלחן: מרדכי זעירא ומשה וילנסקיnעיבוד: שם טוב לויnאלבום: שירי מולדת חלק ב' nשנה: 1985nnבכרם תימן ירח שט nרוח צחה נושבת nואנוכי בשמלת שבת nעל מפת

    ...

    מילים: נתן אלתרמןnלחן: מרדכי זעירא ומשה וילנסקיnעיבוד: שם טוב לויnאלבום: שירי מולדת חלק ב' nשנה: 1985nnבכרם תימן ירח שט nרוח צחה נושבת nואנוכי בשמלת שבת nעל מפתני יושבת nnיבוא חתני nצעיר ויפה עיניים nאשיר לו אני nוהוא ימחא כפיים nnלבי הומה בי פנימה nהס, אל תעיר את אמא nאל תפחדי תמר nאמא יודעת כבר nאמא יודעת כבר nnאל תפחדי תמר nאמא יודעת כבר nאמא יודעת כבר nnבדירתינו תשבי תמר nנאום חתנך סעדיו nותלבשי רק משי יקר nותנגני על רדיו nnתאכלי פיסטוקים nומזמורים תשמיעי nושניים מתוקים nאת בחיקך תניעי nnתני את ידך, אגע בה nאל נא תעיר את אבא nאל תפחדי תמר nאבא יודע כבר nאבא יודע כבר nnאל תפחדי תמר nאבא יודע כבר nאבא יודע כבר nnבכרם תימן ירח שט nרוח צחה נושבת nצמד עינייך בבת אחת nבי מדליקות שלהבת nnמכה בי הלב nאחוז בי ואל תנוע nראשי עליי סובב nולא אדע מדוע nnונשמתי רועדת nולבתי פוחדת nאל תפחדי תמר nזה יעבור מחר nזה יעבור מחר nnאל תפחדי תמר nזה יעבור מחר nזה יעבור מחר nnזה יעבור מחר nזה יעבור מחר nזה יעבור מחר nזה יעבור מחר

הצג יותר הצג פחות