• נוסף לפני 5 שנהשניות לפני קטגוריה עפרה חזה

  Daw da Hiya - LyricsrnrnBack in ancient timernLoving was a crimernFor a single girlrnLike the beautifulrnDaw Da HiyarnSisters barred her wayrnBut she couldn't w

  ...

  Daw da Hiya - LyricsrnrnBack in ancient timernLoving was a crimernFor a single girlrnLike the beautifulrnDaw Da HiyarnSisters barred her wayrnBut she couldn't waitrnShe spurned her father's handrnAnd took her manrnDespite tradition -rnrnLa'ad tizini wala'ad tirthirnWa Daw Da Hiya asal ma'an dzha lihisrnDaw Da HiyarnAchad galbeh urachrnAchad galbeh urachrnWalyom mitel chasarnWalyom ma'an dzha tissrnrnDaw Da HiyarnDaw Da HiyarnDaw Da Hiya
  Her passion drove her wildrnrnDaw Da HiyarnDaw Da HiyarnDaw Da HiyarnHer love was suicidernrn-Love comes with a pricernThey came for her one nightrnFor her family's shamernShe had to facernThe judge's mightrnNow she was with childrnNo one was at her sidernWhen the judge declaredrnThat she must die...-rnTradition...
  rnLamat lamat lamat wala fashe shamatrnGumi tatari gumi utatari ya dinrnDaw Da HiyarnWi darde hu bich ila ila wadi banarnwilyom kulana nea'azi alechkrnrnDaw Da HiyarnDaw Da HiyarnDaw Da HiyarnHer passion drove her wildrnrnDaw Da HiyarnDaw Da HiyarnDaw Da HiyarnHer love was suicidernrn- In a time and placernWhere a woman can't show her facernHer life is ruled by menrnThat shouldn't happen again.

  -rnrnDaw Da HiyarnDaw Da HiyarnDaw Da HiyarnHer passion drove her wildrnrnDaw Da HiyarnDaw Da HiyarnDaw Da HiyarnHer love was suicide

הצג יותר הצג פחות