הפרויקט של רביבו - מה נותר | The Revivo Project - Ma Notar

 • נוסף לפני 6 שנהשניות לפני קטגוריה הפרויקט של רביבו

  הצטרפו לעמוד הפייסבוק הרשמי של הפרויקט:nwww.facebook.com/revivopronnJoin our English Facebook to get news and updatesnwww.facebook.com/TheRevivo

  ...

  הצטרפו לעמוד הפייסבוק הרשמי של הפרויקט:nwww.facebook.com/revivopronnJoin our English Facebook to get news and updatesnwww.facebook.com/TheRevivoProject?fref=tsnnשירי המחרוזת:nחלומות (מה נותר)nמנגן ושרnארץ אהובהnבעבר היו זמניםnמטדורnnמוקדש לכל אוהבי המוזיקה המזרחית הנוסטלגית והאמיתית!nתודה מיוחדת: לצלמים: משה גלבר ורונן יעקובי.

  לנגנים: ראם שי גיטרה, יניב לוגסי דרבוקה, שרון יצחק כל הקשה.

  לתומר גברא ממועדון ה"פלאשבק" ברעננה.nnמה מה מה מה מה נותר מאלהnמה מהם מהם נותרnלא לא לא לא לא לא לא לא לא לאnנותר מאמשnלא לא לא לא נותר דברnמה מה נותר מאלהnמה מהם נותרnלא לא נותר מאמש nלא נותר דברnמה מה נותר מאלה nמה מהם נותרnלא לא לא נותר דברnnחלומות לילי ימתיקו nאו יכבידו חזונםnיספרו עלילתם לנפש נרדםnבא אחד הנה ראיתי nאהבה שנכזבהnמתרפקת בחיקי ושוב nהלב נפעםnnמה מה נותר מאלהnמה מהם נותרnלא לא נותר מאמשnלא נותר דברnמה מה מה מה נותר מאלהnמה מהם נותרnלא לא לא nנותר דברnnnמנגן ושר nחלומות קטניםnבלילות העיר nהגדולה עלייnמדברים בלי גשם וענניםnמילים פשוטות nפסוקיי אוליnכך שר אני nברחוב נגמרnהלילה רב הלילה קרnכך שר אני nברחוב נגמרnהלילה רב הלילה קרnוזרח כוכבnוכוכב דועךnואני הולך nוקולי הולךnnערב של כוכב האורnשרים כאן יחד בני הדורnאבות עם הבניםnשיר עצוב או שיר שמח nעל השמח שזורחnאור על הגניםnולפעמים אני שומע nשהחייה קיים הגיעnומתוך הנשמה שבתוכי nאז עולה ובוקעת שירתיnnמגדלים אל על נישאו nבהרים כרמים ניטעוnבארץ אהובהnאת חיכית שנים אלפייםnאנו בכיליון עינייםnלמשיח שלא באnולפעמים אני שומע nשהחייה קיים הגיעnומתוך הנשמה שבתוכי nאז עולה ובוקעת שירתיnnnבעבר היו זמנים nשהיינו מבליםnעם הרבה לילות בגן nכמו סיפור נושןnאיפה הם אותם לילות nאת הותרת רק זיכרונותnאת הלכת ולא אמרת nשככה זה נגמרnnבעבר היו זמנים nשהיינו מבליםnעם הרבה לילות בגן nכמו סיפור נושןnאיפה הם אותם לילות nאת הותרת רק זיכרונותnאת הלכת ולא אמרת nשככה זה נגמרnnעל כוס יין חמוץ ומקטרת nנמסרות אגדות דור ודורnכמו שור בזירה הסוערת nשושנים אז זרק מטדורnאז נדמה כי צמחו לו לפתע כנפייםnאל שמיי אנדלוסייה יעוף nאז סביליה כרעה לו על ארץ אפייםnסניור זה חלף ללא שובnnמטדור nאל שמיי אנדלוסייה יעוףnמטדור nסניור זה חלף ללא שובnnמה מה נותר מאלה nמה מהם נותרnלא לא לא nנותר דברnnלהזמנת הופעות: nמרגול- 054-7005007/ 050-5506505nוועדי עובדים וחברות: שרית הפקות- 03-6132414/ 04-9816716nיחסי ציבור: עדי שפירא 054-2229119 adi-pr@013.net.il

הצג יותר הצג פחות