שרית חדד - לינדה - הקליפ הרשמי! Sarit Hadad - Linda

  • נוסף לפני 6 שנהשניות לפני קטגוריה שרית חדד

    מילים: Samir El Tawil, Henreenלחן: Samir El Tawil מו"ל- Music Groupnהפקה מוסיקלית: Henree, שי ראובניnניהול וייצוג בלעדי: אבי גואטה הפקות בע"מnבימוי: ע

    ...

    מילים: Samir El Tawil, Henreenלחן: Samir El Tawil מו"ל- Music Groupnהפקה מוסיקלית: Henree, שי ראובניnניהול וייצוג בלעדי: אבי גואטה הפקות בע"מnבימוי: עומר טוביnהפקה בפועל: נטלי מלמדnהפקה: אבי גואטהnניהול הפקה: שני ראיבי וצ'אי מורnצילום: שי פלגnתאורה: עופר אורבךnארט: דן מוקטלnnהלבשה: מזל חסוןnשיער: שגיא דהריnאיפור: איילת סינוואניnnתודה לוודקה רוסקי סטנדרטי על שיתוף הפעולה.nnמילים:nים פתוח שמש רוחnולינדה באותו איפור מרוחnלא איכפת לה יש לה מצב רוחnוחשק למתוק ואז מלוחnnאחד עזב אותהnשני ביקש ידהnולינדה לא יודעת מה איתהnהיא מחפשת אשnרוצה להתרגשnזה לא הזמן שלה להתביישnnלינדה לינדה יא לינדהnליילי יסעארה אענדהnלינדה לינדה יא לינדהnליילי יסעארה אענדהnווחאד טלבעאהnווחאד חטבעאהnווחאד טלבעאהnווחאד חטבעאהnווחאד אדבעה פי סינדהnnגג פתוח שיער מתוחnכשהיא נוהגת זה קצת לא בטוחnלא איכפת לה יש לה מצב רוחnוחשק למתוק ואז מלוחnnאחד עזב אותהnשני ביקש ידהnולינדה לא יודעת מה איתהnהיא מחפשת אשnרוצה להתרגשnזה לא הזמן שלה להתביישnnלינדה לינדה יא לינדהnליילי יסעארה אענדהnלינדה לינדה יא לינדהnליילי יסעארה אענדהnווחאד טלבעאהnווחאד חטבעאהnווחאד טלבעאהnווחאד חטבעאהnווחאד אדבעה פי סינדהnnמה יהיה איתה?

הצג יותר הצג פחות