שרית חדד - בעזרת השם - Sarit Hadad - Bezrat Ashem

 • נוסף לפני 6 שנהשניות לפני קטגוריה שרית חדד

  מילים: טל שגב, אבי גואטה ויעקב למאיnלחן: טל שגב, אבי גואטה ויעקב למאיnnמילים:nלחם, מים, מלח, שמש, ים, nהכל בעזרת השם nטבע, צבע, כסף, ילד, גן nהכל בעזרת השם nnאו

  ...

  מילים: טל שגב, אבי גואטה ויעקב למאיnלחן: טל שגב, אבי גואטה ויעקב למאיnnמילים:nלחם, מים, מלח, שמש, ים, nהכל בעזרת השם nטבע, צבע, כסף, ילד, גן nהכל בעזרת השם nnאוטו, שוקו, כח, חופש, חג nהכל בעזרת השם nשקט, שפע, אור, המשיח גם nהכל בעזרת השם nnלחם, מים, מלח...

  nnאושר, יין, אושר, יין חג nהכל בעזרת השם nשקט, שפע, אור, המשיח גם nהכל בעזרת השם nnבעזרת השם יהיה לנו טוב nבעזרת השם עוד נמשיך לאהוב nבעזרת השם נזכה להצלחה nואם ירצה השם נזכה לגאולה nnבעזרת השם יהיה לנו טוב nבעזרת השם עוד נמשיך לאהוב nשנהיה בריאים ושנישא תפילה nואם ירצה השם נזכה לגאולה nnלחם, מים, שמש...

  nאושר, יין, אושר...

  nבעזרת השם יהיה לנו טוב..

  nnבואו ונרים את העיניים nונשיר לאל שבשמיים nעם המלאכים שיר לאלוקים nונזכה שהוא לכאן יגיע nוהאיש שלי אתה תודיע nאז כולם לחזור, יחד אל האור nnבעזרת השם יהיה לנו טוב...

הצג יותר הצג פחות